APVA kompensacijos

Šiuo metu yra teikiama valstybės parama įsirengiant šilumos siurblius oras – vanduo bei saulės elektrines. Teikiamia išsamią konsultaciją bei pagalbą pildant registracijos formą dėl kompensacinių išmokų. Padedame gauti optimaliausią kompensaciją pagal jūsų poreikius įsigyjant šilumos siurblius oras – vanduo bei saulės elektrines.

 

Siekiant gauti valstybės paramą įsirengiant saulės eletrinę

 

Įsirengę iki 10 kilovatų (kW) galios saulės elektrines, kuriomis gaminama elektros energija bus naudojama namų ūkio poreikiams. Konkrečią sumą galima pasiskaičiuoti padauginant planuojamos įsirengti saulės elektrinės galią kilovatais (kW) iš fiksuoto įkainio – 323 eurų už 1 kW galios. Gyventojai, kuriems bus skirta parama turės įsirengti elektrinę ir pateikti APVA išlaidų kompensavimo prašymą. Per 60 dienų nuo šio prašymo pateikimo dienos bus išmokėtos lėšos.Užtenka padauginti planuojamos įsirengti saulės elektrinės galią kilovatais (kW) iš fiksuoto įkainio – 323 eurų už 1 kW galios. Tad, pavyzdžiui, įsirengus 5 kW saulės elektrinę, bus galima gauti 1615 eurų kompensaciją, o pastačius 10 kW saulės jėgainę – 3230 eurų.

 

 

 

Atkreipiame dėmesį, kad sąskaitos ir apmokėjimai už įrangą negali būti išrašyti anksčiau nei 2019 m. sausio 1 d. Tačiau parama nebus teikiama, jei įrangos diegimas bus užbaigtas ir tai patvirtinantys dokumentai įforminti iki paraiškos pateikimo dienos. Tai reiškia, kad paramos negalės gauti tie saulės elektrinių savininkai, kuriems iki paraiškos pateikimo dienos bus išduoti šie dokumentai:

  • iki 5 kW galios saulės elektrinėms – atestuoto rangovo deklaracija apie elektrinės atitikimą teisės aktų techniniams reikalavimams;
  • didesnės nei 5 kW, tačiau ne didesnės nei 10 kW galios elektrinėms – Valstybinės energetikos inspekcijos pažyma apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą.Gavus valstybės paramą saulės jėgainė Jums atsipirktų per 6-7 metus. Turėkite omenyje jog pilna elektrinės kaina padengiama iš asmeninių lėšų, tik pasistačius elektrinę paramos pinigus gausite į asmeninę sąskaitą 

 

Siekiant gauti valstybės paramą įsirengiant šilumos siurblį oras - vanduo

 

2019 metų sausio 17 dieną Energetikos ministerija patvirtino paramos priemonės „Katilų keitimo namų ūkiuose“ projekto sąlygas. Jose aiškiai išdėstyti reikalavimai bei kriterijai.

  • Pagal naujas APVA konkurso sąlygas bus leidžiama konkurse dalyvauti ir fiziniams asmenims, LR nuosavybės teise valdantiems sodo paskirties pastatą (sodo namą). Pagal seną progemaa į paramą galėjo pretenduoti, tik gyvenamosios paskirties namai.
  • Pastato statyba turi būti užbaigta ir įregistruota VĮ Registro centro Nekilnojamo turto registre ne mažiau kaip 5 metus.
  • Siekiantys gauti parmą turi iįpildyti nauaji atsiradusią sąlygą. Norit dalyvauti konkurse dėl paramos šilumos siurlbio (SCOP) turi būti ne mažesnis nei 3.
  • Nurodoma, kad išlaidų kompensavimo prašymą ne vėliau kaip per 9 mėnesius nuo kvietimo teikti Registracijos formas pabaigos dienos. Mūsų rekomendacija, remiantis praėjusių metų patirtimi, prašymą pateikti kuo greičiau.
  • Parama skiriama įrenginiams, kurie įsigyti ne anksčiau kaip kaip 2019 m. sausio 1 d. Šilumos siurbliai oras vanduo taip pat privalo būti nesumontuoti iki tol, kol nebus pateikta registracijos forma. Kitais žodžiais tariant, į paramą negalės pretenduoti jau pradėti projektai.

 

 

 

Šilumos siurbliams teikiamos paramos dydis

 

  • Fiziniam asmeniui bus kompensuojama iki 60 proc. sumos, kuri yra paskaičiuojama padauginus įsigyto įrenginio galią kilovatais (kW), kurią išlaiko prie +7 °C temperatūros iš fiksuotų vieno kilovato galios įkainių, kurie priklauso nuo šildymo įrenginio tipo bei įrangos komplektacijos.
  • Parama atitinkamai mažėja, jei name yra registruotas verslo plotas (eliminuojamas verslo plotas iš bendro ploto, proporcingai sumažinant paramą).

 

Apva teikiamų kompensacijų paraiškų pildymas

 

Rekomenduojame kreiptis į specialistus pildant formas, kad dėl nedidelių neatitikimų nebūtų atmestos paraiškos Priėmus visas registracijos formas, maždaug per mėnesį jos bus įvertintos ir gyventojai bus informuoti apie tai, ar jiems skirta parama. Tad gyventojai liepos viduryje jau žinos, ar gavo paramą saulės elektrinės įsirengimui.